Teckna i olika miljöer i Mariehamn

Under kursen har vi tecknat på olika platser - både inne och ute i Mariehamn: vyer från fiskehamnen i Korrvik, vyer från torget, detaljer från Modellstaden och Ålands sjäöfartsmuseum