Illustrationer till visan:

"Jag ger dig min morgon"

av Fred Åkerström

Jag ger dig min morgon av Fred Åkerström

Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra

Genom frostigt glas 

syns solen som en huldra

Ditt hår, det flyter över hela kudden

Om du var vaken skulle jag ge dig

Allt det där jag aldrig ger dig

Men du, jag ger dig min morgon

Jag ger dig min dag


Vår gardin, den böljar svagt där solen strömmar

Långt bakom ditt öga svinner nattens drömmar

Du drömmer om nåt fint, jag ser du småler

Om du var vaken skulle jag ge dig

Allt det där jag aldrig ger dig

Men du, jag ger dig min morgon

Jag ger dig min dag


Utanför vårt fönster hör vi markens sånger

Som ett rastlöst barn om våren dagen kommer

Lyssna till den sång som jorden sjunger

Om du var vaken skulle jag ge dig

Allt det där jag aldrig ger dig

Men du, jag ger dig min morgon

Jag ger dig min dag


Likt en sländas spröda vinge ögat skälver

Solens smälta i ditt hår kring pannan välver

Du, jag tror vi flyr rakt in i solen

Om du var vaken skulle jag ge dig

Allt det där jag aldrig ger dig

Men du, jag ger dig min morgon

Jag ger dig min dag

Men du, jag ger dig min morgon

Jag ger dig min dag