Akvarell

Terminen 2023/24

En kurs för dig som vill lära dig mer om akvarellmåleri och som har målat mer eller mindre tidigare. Du behöver inte vara erfaren, det viktigaste är att du har ett öppet sinne och leklust. Vi leker och experimenterar med färg och form och arbetar med gemensamma teman. Vi kombinerar akvarell med andra medier såsom olika kritor, flytande bläck, enkla trycktekniker (monotypi), collageteknik mm. De gemensamma genomgångarna är en viktig del av undervisningen där gruppens medlemmar stöder varandra i personligt uttryck. I kursen ingår färglära och bildkomposition. Årets tema är känslor.

Röda känslor

Gröna känslor

Neutrala känslor

Känslan av lycka/eufori

Terminen 2022/23

Tema: Träd

Blå timmen

Livets träd

Träd i ljus

Grafiska träd med uttryck

Fokus på trädstammar

Fokus på rötter

Experiment med gesso och silkespapper

Landskap i jordfärger inspirerade av Claude Lorraine

Terminen 2021/22

Våren 2022:  Ljus och skugga

Ljus och skugga

Impressionistmålningar i akvarell

Hösten 2021: Ålands flora och fauna  (fortsättning på temat Åland 100 år)

Personliga associationer

Stora insekter med bakgrund

Insektkollektioner utan bakgrund

Växter med akvarell och akrylbläck

Negativ målning

Monotypi  (akvarelltryck på plexiglas)