Samma modell i fyra olika ställningar som överlappar varandra

med oljepastell