Samma modell i fyra olika ställningar som överlappar varandra 

med oljepastell