Ljus och skugga 

med flytande svart bläck och pensel