Ljus och skugga

med flytande svart bläck och pensel