Geometriska former med kol

förenkla kroppen i geometriska former, bara rektanglar eller bara trianglar