Olika svartvita teckningstekniker

blyerts, kol, torrpastellkrita, tuschpenna och flytande bläck

Blyertsteckningar 6 st

Kolteckningar 5 st

Teckningar med kol och vit torrpastellkrita på tonat papper  7st

Linoleumtryck med svart färg 13 st

Teckningar med svart tuschpenna, 

4 olika sätt att teckna samma föremål: prickar, streck, en obruten linje och grafiskt med svarta eller vita ytor

Teckningar med tuschpenna, välj en teknik som lyfter föremålets karaktär 3 st

Teckning med flytande bläck : reservoirpenna och akvarellpensel 9st