Stilleben med vitaktiga färger


komponera ett stilleben utgående från framställda föremål i en ljus mjölkaktig färgskala