"Välkommen till Mariehamn"


Gör en illustration till en turistaffisch för att marknadsföra Mariehamn.