Lin Simons

konst och pedagogik - art and education

Färg är min drivkraft och min passion. Sedan barndomen har jag tyckt om att leka med färg; i klädval, bildskapande, handarbete, inredning osv. Idag är bildskapande en  livsstil som jag inte skulle kunna leva utan. Att börja med ett nytt bildprojekt ger mig nästan en hisnande känsla och så fort ett arbete lider mot sitt slut börjar jag tänka på nästa. Att kombinera färger - deras nyanser och valörer ger mig  glädje, kreativitet, utmaning och spänning. Att få arbeta med bildskapande gör mig till en lyckligare människa. 

Jag jobbar som bildkonstlärare och konstnär på Åland. Jag erbjuder konstkurser både i regi av Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) och privat. Till mina områden hör akvarellmålning, olje- och akrylmålning, mixed mediatekniker samt teckning.  På denna sida kan du ta del av mina konstverk, mitt kursutbud och min blogg där jag skriver om bl.a. utställningar och konstresor. 


In english


Colour is my driving force and my passion. Since childhood, I have enjoyed playing with colour; in clothing, art, crafts, interior design, etc. Today, art is a lifestyle that I could not live without. Starting a new art project gives me an almost breathtaking feeling and as soon as one work comes to an end, I start thinking about the next one. Combining colours - their shades and hues - brings me joy, creativity, challenge and excitement. Working with images makes me a happier person. 

I work as an art teacher and artist in Åland. I offer art courses both under the auspices of Medis (Medborgarinstitutet in Mariehamn) and privately. My areas include watercolour painting, oil and acrylic painting, mixed media techniques and drawing.  On this page you can read about my artworks, my courses and my blog where I write about exhibitions and art travels.

Olje- och akrylmålningar

Akvareller

Mixed media collage

Bilderna i mixed media-teknik, olja och akryl  är gjorda på uppspänd bomullsduk med eller utan ram. Jag gör också mixed media-arbeten på beställning, dvs jag kan avbilda just din eller din väns favoritväxt,  insekt, fisk eller fågel i den storlek du önskar. Kontakta mig gärna så kommer vi överens om leveranstid och praktiska detaljer.  En del av mina konstverk är till salu här: https://se.taiko.art/lin-simons


The artworks in mixed media technique, oil and acrylic are made on stretched cotton cloth with or without frame. I also do mixed media works for ordering -  I can depict your or your friend's favourite plant, insect, fish or bird in the size you want. Please contact me and we will agree on delivery time and practical details.  Some of my artworks are for sale here: https://se.taiko.art/lin-simons