Akvarell

Terminen 2021/22

En kurs för dig som vill lära dig mer om akvarellmåleri och som har målat mer eller mindre tidigare. Du behöver inte vara erfaren, det viktigaste är att du har ett öppet sinne och leklust. Vi leker och experimenterar med färg och form och arbetar med gemensamma teman. Vi kombinerar akvarell med andra medier såsom olika kritor, flytande bläck, enkla trycktekniker (monotypi), collageteknik mm. De gemensamma genomgångarna är en viktig del av undervisningen där gruppens medlemmar stöder varandra i personligt uttryck. I kursen ingår färglära och bildkomposition.

Höstens tema är Ålands flora och fauna som är en fortsättning på temat Åland 100 år.