Akryl och olja

Terminen 2021/22


En kurs för nybörjare och för dig som har mer eller mindre erfarenhet av att måla med akryl eller vattenlöslig oljefärg.

Vi hämtar inspiration från vår omgivande miljö och genom att studera andra konstnärers arbeten. Regelbundna gemensamma genomgångar är en viktig del av undervisningen där färglära och bildkomposition utgör stommen.


Höstens tema är Ålands flora och fauna som är en fortsättning på temat Åland 100 år.


Ålands flora och fauna


Att måla ljus

Terminen 2018/19

Människor